Aandelen kopen

Dit artikel is onderdeel van: Aandelen gepubliceerd op: 10/02/2021

Beleggen door middel van aandelen is voor veel mensen een goede manier om (extra) inkomsten te genereren. Het is niet nodig om roulette te spelen of een professional te zijn en ook je hoeft niet over veel geld te beschikken om toch mooie resultaten te behalen. Toch moet je voor aandelen kopen wel de nodige kennis in huis hebben om de juiste beslissingen te nemen en vooral de juiste broker kiezen.

Eenvoudig online aandelen kopen

Het kiezen van de juiste broker zal in veel gevallen het verschil betekenen tussen wel of geen winst maken en veel of weinig tijd moeten besteden aan het beleggen. Bij online aandelen kopen zal je al je handelingen bijvoorbeeld via het internet kunnen uitvoeren en dit zal in tegenstelling tot het bezoeken van het kantoor van een aanbieder veel tijd kunnen schelen. Bovenal kun je je handelingen uitvoeren op het moment dat het jouw schikt en hoef je je bij aandelen online kopen niet aan openingstijden te houden. Dit tijdsvoordeel kan natuurlijk goed van pas komen als je niet je hoofd inkomsten uit het beleggen haalt maar bijvoorbeeld wel een leuke vrijetijdsbesteding wilt hebben.

Wellicht is het bij index aandelen kopen op het internet nog veel belangrijker dat er minder kosten verbonden zijn aan de transacties die je uitvoert. Juist omdat alles via het internet geregeld wordt zal dit volledig automatisch gebeuren waardoor er minder kosten aan verbonden zijn. Een heel goede methode hierbij is door middel van een platform voor Forex handelen omdat hier vaak helemaal geen extra kosten aan verbonden zitten.

Handel alles elektronisch af

Hoe het kan dat je geen extra kosten hoeft te betalen als je je handelingen bij een Forex broker uitvoert? Dat heeft te maken met de manier van werken die deze brokers er op na houden.

Zoals gezegd zal aandelen kopen op het internet betekenen dat de hele handeling volledig elektronisch zal gebeuren en dat er geen of vrijwel geen handelingen door mensen uitgevoerd hoeven te worden. Dit staat natuurlijk in schril contrast met het bezoeken van het kantoor van een bank of een vermogensbeheerder waarbij iemand je te woord moet staan en jouw handelingen in de computer in moet voeren.

Dit is een zeer belangrijke kostenbesparing die online aandelen kopen een stuk goedkoper maakt, maar het is niet het enige voordeel dat je kunt behalen. Het feit dat bij de meeste brokers geen daadwerkelijke overdracht bij de verschillende handelingen wordt uitgevoerd zal de Forex handel ook zeer interessant maken. De handeling van de daadwerkelijke overdracht is immers waar je bij andere aanbieder de kosten voor in rekening gebracht krijgt. En door dit niet te doen wordt er dus veel uitgespaard. Bij Forex met aandelen zal je dus ook niet daadwerkelijk de eigenaar worden van de aandelen maar zal je beleggen op basis van de koersverandering die de aandelen zullen ondergaan. Ook wel binaire opties genoemd. Dit kan bijzondere voordelen opleveren die je wellicht bij aandelen niet zo heel erg duidelijk zult merken maar waarvan je bijvoorbeeld bij grondstof aandelen kopen wel duidelijk de voordelen van kunt zien.

Winst maken bij verkopen

Bijvoorbeeld bij olie kopen zal je beleggen in een aantal vaten olie waarmee je winst wil maken door deze voor een hoger bedrag te verkopen als waar je ze voor gekocht hebt. Als je deze olie aandelen koopt, bijvoorbeeld op grondstoffen beurs, dan zou dit betekenen dat je een aantal vaten olie in je bezit zou krijgen en dat je deze zult moeten verkopen. Niet bepaald duurzaam beleggen te noemen als er thuis een paar vaten olie komen te staan. Om te voorkomen dat je met een partij olie komt te zitten zijn er natuurlijk veel beleggingsinstrumenten uitgevonden.

Op deze wijze grondstof aandelen kopen zal betekenen dat je door middel van futures kunt handelen in olie zonder dat je de olie ook direct in je bezit zal krijgen. Toch zal dit uiteindelijk betekenen dat als je je futures niet weet te verkopen dat ze uitgevoerd zullen worden of komen te vervallen, en je je verlies moet nemen. In dit geval is Forex handelen echter een uitkomst omdat hier niet daadwerkelijk een overdracht van de grondstof, het aandeel of de valuta plaats zal vinden. Je doet als het ware een fictieve aankoop en een fictieve verkoop waarbij de prijzen gelijk lopen met de werkelijke koers op de aandelenmarkt. Hierdoor zal je bij online Forex beleggingen niet zelf de eigenaar worden van de aandelen, maar wel kunnen profiteren van de koers verschillen.

Winst maken met minder inleg

Naast het feit dat je niet het risico loopt om een portefeuille aan beleggingen in je bezit te hebben, die in het slechtste geval veel minder waard zijn geworden, hoef je bij de Forex handel ook veel minder in te leggen. Dit komt omdat Forex brokers met een zogenaamde hefboom werken waardoor je niet het volledige bedrag van de belegging hoeft te betalen maar slechts een gedeelte daarvan. Als de hefboom bijvoorbeeld 10% is dan zal je voor het aandelen kopen slechts 10% van de waarde van de beleggingen hoeven te betalen. Toch heeft deze manier van beleggen, net als gokken, ook nadelen waar je goed van op de hoogte en doordrongen moet zijn.

Net als je je verlies moet nemen als de eerder genoemde futures niet verkocht worden, kan het ook zijn dat bij aandelen online kopen op een Forex platform jouw trade niet uitgevoerd kan worden. In dat geval zal je ook je inleg kwijt zijn met dat verschil datje inleg veel lager is dan de waarde van de trade. Dit zal bij het handelen in Forex met aandelen, grondstoffen of valuta het risico weer enigszins beperken. Deze manier van werken zal je bovenal in staat stellen om met een beperkt budget toch grotere beleggingen te doen.

Zoals je zal begrijpen kan het doen van grotere beleggingen je ook meer winst opleveren, en daar is het uiteindelijk allemaal om te doen. Dit is dan ook de reden dat online aandelen kopen op Forex platforms de laatste jaren zo aan populariteit heeft gewonnen. Natuurlijk zijn de brokers hier handig op ingesprongen en heeft men de diensten voor het beleggen in aandelen, grondstoffen en valuta of zelfs index aandelen kopen uitgebreid en beter toegankelijk gemaakt voor jouw en iedereen als (toekomstige) belegger.

Waarschuwing: ga niet verder als...

... je extra inkomsten wil genereren met beleggen of valuta's, cryto's of goud handelen.