Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Dit artikel is onderdeel van: Verzekeringen gepubliceerd op: 15/05/2021

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een schadeverzekering die bedoeld is om een zelfstandig ondernemer te voorzien van inkomen bij arbeidsongeschiktheid of beroepsongeschiktheid door ziekte of invaliditeit.

Uit onderzoek blijkt dat steeds minder zelfstandig ondernemers zich adequaat verzekerd hebben tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. ZZP-ers blijken vaak niet afdoende verzekerd te zijn. Uit een onderzoek uit 2019 van het minsterie van sociale zaken blijkt dat slechts zesendertig procent van de ZZP-ers een aov verzekering heeft afgesloten.

Sinds het afschaffen van de WAZ in 2004 is dit de enige manier om je als zelfstandig ondernemer, DGA, meewerkend echtgenoot of vrijgevestigd beroepsbeoefenaar te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Wat is een Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering, ookwel AOV verzekering, nu precies? Een aov verzekering een verzekering voor zelfstandig ondernemers, niet te verwarren met de Surinaamse Algemene Ouderdoms Voorziening (AOV). De AOV verzekering is bedoeld om je als ondernemer te verzekeren tegen inkomensverlies door ziekte of invaliditeit.

Vanwege dit specifieke kenmerk valt de aov verzekering in de categorie schadeverzekeringen en, anders dan bij bijvoorbeeld kapitaalverzekeringen, is het niet de bedoeling dat je erop vooruit gaat als uw AOV verzekering tot uitkering moet komen.

In het verleden werd je als DGA (Directeur-grootaandeelhouder), Vrije beroepsbeoefenaar, Zelfstandige of meewerkend echtgenoot beschermd door de WAZ, maar sinds het afschaffen dan de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) in 2004 moet je zelf je voorzieningen omtrent arbeidsongeschiktheid treffen middels een aov verzekering. De premie voor een AOV verzekering is ronduit pittig te noemen en is voor een groot deel afhankelijk van het inkomen dat je wenst te behouden indien jouw aov verzekering uitkeringsplichtig wordt. Daarnaast spelen op aov gebied zaken als wachtdagen, passend werk en beroepswerk een grote rol. Zoals bij veel verzekeringen is een deel van de premie die je betaalt provisie voor jouw assurantietussenpersoon. Dankzij de vergaande transparantie is het steeds makkelijker mogelijk om een deel van uw provisie terug te krijgen, al dan niet in de vorm van een korting op uw AOV verzekering.

De verzekerde som van uw AOV verzekering zal doorgaans niet meer kunnen bedragen dan zo'n 80% van uw inkomen. Doorgaans is dat dan wel weer genoeg om een vervanger te huren tijdens jouw afwezigheid. Ook is het goed te bedenken dat jouw eisen qua levensstandaard wellicht wat minder worden indien de situatie zich voordoet dat jouw AOV verzekering blijvend tot uitkering komt (blijvende invaliditeit). Want immers: als je niet meer kunt werken, welke leuke dingen waar je budget voor gereserveerd had kun je dan ook niet meer doen?

In AOV termen verstaan we onder blijvend 'totdat de eindleeftijd is bereikt'. Die eindleeftijd kan sowieso niet hoger zijn dan 65 jaar, maar veel zelfstandigen kiezen ervoor om hun eindleeftijd een aantal jaar eerder te zetten en het risico van de laatste jaren werk niet met een aov verzekering op te vangen. In sommige risicovolle beroepen hanteert de verzekeraar een lagere eindleeftijd. Je kunt je voorstellen dat de premie, naarmate de eindleeftijd hoger wordt, ook aanzienlijk stijgt.

Is een schenkkring het alternatief voor een AOV?

Al jaren staat de arbeidsongeschiktheid hoog in de lijsten van zaken waar zzp’ers niet of te weinig voor regelen. Traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden vaak afgeschilderd als te duur en alternatieve manieren van jezelf verzekeren zijn nog vrij onbekend. Een van de bekendste alternatieven is een schenkkring, die inmiddels in meerdere varianten aangeboden wordt.

Een schenkring is een principe waarbij ondernemers voor elkaar zorgen en elkaar geld schenken wanneer iemand uit de kring ziek of arbeidsongeschikt raakt. Er zijn meerdere manieren om een schenkkring uit te voeren. Hierbij wordt er een solidair vangnet gecreëerd, waarbij ondernemers elkaar steunen bij ziekte/arbeidsongeschiktheid. Dit is echter, in tegenstelling tot de bekende vorm van de kleinschalerige plaatselijke schenkkringen of broodfondsen, volledig anoniem. Hierdoor ben je solidair, heb je zekerheid bij uitval en heb je geen omkijken naar je schenkkring.

AOV verzekering afsluiten?

Er zijn vele manieren om uw AOV verzekering af te sluiten. Het is goed om je te oriënteren. De AOV verzekering zal één van jouw kostbaarste verzekeringen worden en het is zeker geen gebied waarin je onaangenaam verast wilt worden.

Dat het makkelijker en betaalbaarder kan, bewijst Tulpenfonds. De Tulpenfonds Zelfstandigenverzekering is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) speciaal voor zelfstandigen. Een betaalbare basisverzekering voor als je een goed vangnet wilt hebben, maar geen torenhoge premies en ingewikkelde keuzes. Met de Tulpenfonds Zelfstandigenverzekering weet je zeker dat je een uitkering krijgt in 't geval je (gedeeltelijk) niet meer kunt werken. Je ontvangt deze uitkering maandelijks na 6 weken uitval. Tot je weer beter bent, voor maximaal 7 jaar.