Verzekeringen

Verzekeringen zijn overeenkomsten tussen twee partijen en dekken bepaalde risico's af. In ruil voor de verzekering betaal je een premie. De premies van alle verzekerden samen, dekken de schades die andere verzekeringnemers claimen. Er bestaat een verschil tussen een verplichte en vrijwillige verzekering. In Nederland is een zorgverzekering en autoschadeverzekering bijvoorbeeld verplicht.

Het doel van verzekeren is het beschermen van vermogen, of het ontstaan van schulden te voorkomen. Dit gebeurt al snel bij het beschadigd raken of verloren gaan van bezittingen, of bij andere door jou veroorzaakte schade waarvoor je wettelijk aansprakelijk bent. Voor elk risico bestaat in Nederland een verzekering. Zoals verzekeraars voor een autoverzekering, inboedelverzekering, letselschade- en zorgverzekering, overlijdensrisicoverzekering, rechtsbijstands- en aansprakelijkheidsverzekering.