Huisdierenverzekering

Dit artikel is onderdeel van: Huisdieren gepubliceerd op: 22/04/2021

Je bent zelf verzekerd, je partner en je familieleden. En je huisdier? Jouw hond of kat is met een huisdierenverzekering optimaal verzekerd voor medische kosten. Met een huis­dieren­verzek­er­ing dek je de belan­grijk­ste kosten van art­sen en behan­delin­gen. Het hebben van een huis­dier kan hoge kosten bij de dier­e­narts met zich mee­bren­gen. Met som­mige ziek­tes en bot­breuken bij een huis­dier nemen kosten snel toe tot een paar hon­derd euro per behandeling.

Voordelen van een huisdierenverzekering

Vroeg of laat komt ieder huisdier met de dierenarts in aanraking. Of het nu een sterilisatie of castratie is, of vanwege een ongeluk of door een ouderdomskwaal. Wil je er zeker van zijn je huisdier de behandeling te kunnen geven die het nodig heeft, dan heeft verzekeren zin. Besef dat niet alleen ernstige kwalen in de papieren kunnen lopen, maar bijvoorbeeld ook de behandeling van een huidprobleem of aanhoudende diarree. Of de gevolgen van een verkeersongeluk.

Maar wat kost dat nou, een huisdier verzekeren? De kosten zijn afhankelijk van een aantal factoren:

 • De leeftijd van het huisdier
 • Leeftijd op moment van afsluiten
 • Het ras en gewicht
 • De verzekeringsmaatschappij

Huisdierenverzekering vergelijken

Bij de overweging om wel of niet een huisdierenverzekering voor uw hond of kat af te sluiten is het net als bij andere verzekeringen: goed naar de risico’s kijken, beoordelen of u dat risico wilt of kunt lopen en de kosten van een verzekering inschatten.

Het verleden biedt ook bij een huisdier geen garantie voor de toekomst. Als een vorige hond nooit ziek is geweest, geeft dat geen garantie dat uw huidige hond gezond zal blijven. Ieder dier is uniek, met alle voor– en nadelen.

Als je genoeg geld hebt om die kosten te betalen dan hoeft een huisdierenverzekering niet per sé, maar als je niet zomaar € 500 of € 1000 hebt liggen, is het overwegen van een verzekering zeker de moeite waard. Ben je van plan jouw huisdier bijvoorbeeld een chemokuur te laten ondergaan of naar de fysiotherapeut te sturen, dan is ‘n aanvullende huisdierenverzekering zeker nodig. Even van tevoren nadenken dus.

Verzekeraars vergelijken

Je hond of kat is optimaal verzekerd met de basisverzekering voor huisdieren waarmee een groot deel van de medische kosten wordt vergoed. Indien je crematie of begrafenis wilt meeverzekeren dan is een aanvullende verzekering aan te bevelen.

Voordat je een huis­dieren­verzek­er­ing neemt, is het natu­urlijk handig om de huis­dieren­verzek­erin­gen te vergelijken. Bij het vergelijken van een hon­den­verzek­er­ing, kat­ten­verzek­erin­gen of dieren­verzek­erin­gen, let je in de eerste plaats op welke verzek­erin­gen het goed­koopst zijn. Daar­naast is het handig om de voor­waar­den van de ver­schil­lende verzek­erin­gen op een rijtje te zetten en te kijken welke het beste bij jou passen. Houdt hier­bij in gedachten wat je pre­cies wil verzek­eren. In principe wor­den de meeste medis­che kosten gedekt door alle verzek­er­aars, maar er zijn enkele ver­schillen op gebied dekking, voor­waar­den, pre­mie en de max­i­male ver­goed­ing die je jaar­lijks kan declar­eren bij de verzek­er­ing. Bijvoor­beeld wor­den bij de één alle kosten ver­goed, ter­wijl er bij een ander wordt verwacht dat je ook een bij­drage doet in de kosten. Dit is ook van invloed op de hoogte van de pre­mie van jouw verzek­er­ing. Uitein­delijk is een goed­kope huis­dieren­verzek­er­ing met de beste voor­waar­den het hand­igst voor jou en je huisdier.

Het vergelijken van hon­den­verzek­erin­gen, kat­ten­verzek­erin­gen of dieren­verzek­er­ingen lev­ert tot slot ook wat op. De pri­jsver­schillen tussen de verzek­erin­gen zijn niet zo groot, maar als je naast de dieren­verzek­er­ing ook uw andere verzek­erin­gen zou vergelijken, kan dit op lange ter­mijn enorm veel geld sche­len. Daarom wordt huis­dieren­verzek­erin­gen vergelijken sterk geadviseerd.

Welke kosten zijn verzekerd?

De meeste basisverzekeringen vergoeden de volgende kosten:

 • Kosten dierenarts en dierenspecialist
 • Geneesmiddelen
 • Hulpmiddelen
 • MRI-onderzoeken of CT-scan
 • Verwijzing naar een andere dierenarts of dierenspecialist
 • Medische (dwang) voeding en sondevoeding
 • Medisch noodzakelijke behandeling en operaties
 • Medisch noodzakelijke opname
 • Onderzoeken
 • Euthanasie en collectieve crematie

De meeste verzekeraars stellen het plaatsten van een identificatiechip verplicht. De dierenarts kan deze inbrengen.

Daar­naast zijn er kosten voor gebits­be­han­delin­gen, cas­tratie en ster­il­isatie, vac­ci­naties, cre­matie en de kosten die je maakt als je je huis­dier mee­neemt op reis. Toch wil je voor jouw huis­dier het beste. Zowel qua voed­ing als qua zorg. Daarom is het nemen van een huis­dieren­verzek­er­ing zeer voordelig, en weet je zeker dat jouw huis­dier de beste zorg kri­jgt die hij op dat moment nodig heeft.

Online declar­eren maakt het declar­eren van medis­che kosten voor uw hond of kat een fluitje van een cent. De verzek­er­aar stort de gemaakte kosten, eventueel onder aftrek van een eigen bij­drage, op uw reken­ing. Let er wel op dat een verzek­er­aar alleen gespeci­ficeerde dier­e­nart­skosten kan ver­goe­den. Let er ook op dat je bin­nen zes maan­den de kosten decla­r­eert anders ver­valt het recht op ver­goed­ing bij een aan­tal verzekeraars.