Wat is de opbrengst van windmolens?

Wat is de opbrengst van windmolens?

Dit artikel is onderdeel van: Energie gepubliceerd op: 29/8/2021

Behalve zonnepanelen zijn er nog meer opties om duurzaam je eigen energie op te wekken. Zo lijkt er een stijgende interesse te zijn in windmolens. Grote voordeel van windmolens is dat ze ook stroom opwekken in het donker en in de winter, wanneer zonnecellen weinig te doen hebben. Zolang de salderingsregeling van kracht is, waarbij thuisgebruikers tegen hetzelfde tarief als ze betalen kunnen terugleveren, is een windmolen interessant als aanvulling. In theorie zou een combinatie van zonnepanelen, windenergie en een thuisaccu een ideale mix opleveren om energieneutraal te worden, al is dat natuurlijk ook afhankelijk van de isolatie van een huis en het stroomverbruik. Ook na het uitfaseren van deze Nederlandse regeling zouden windmolens op papier interessant kunnen zijn, omdat ze ook in de avond- en nachturen stroom kunnen opwekken. 

Een kleine windmolen lijkt op papier ideaal om deels je eigen stroom op te wekken, al dan niet naast zonnepanelen, vooral omdat hij ook stroom kan opwekken als het bewolkt of donker is. Toch moet er goed gekeken worden naar de werkelijke opbrengst van windmolens. Enerzijds komt dat doordat een windmolen simpelweg meer stroom opwekt als hij groter is en hoger staat, en anderzijds doordat zelfbouwmodellen vaak niet vrij van problemen zijn.

In de loop der jaren zijn windmolens steeds verder ontwikkeld. Nieuwere modellen windmolens leveren dan ook veel meer energie op dan die van 20 of 30 jaar geleden. Dit komt niet alleen doordat ze hoger worden, maar ook omdat ze technisch efficiënter worden. De maximale hoeveelheid energie die een windmolen op een bepaald moment kan opwekken, wordt uitgedrukt met het “vermogen”.

Deze windmolens hadden een vermogen van 85 kilowatt (kW). Tegenwoordig is het gemiddelde vermogen van een Nederlandse windmolen ongeveer 1 megawatt (MW = 1. 000 kW). Moderne molens hebben een vermogen van 3 MW, en er zijn zelfs al molens met een vermogen van 8 MW. Er staat in Nederland momenteel in totaal voor 3.917 MW aan vermogen voor windenergie opgesteld (bron: windstats).

De opbrengst van een molen wordt bepaald door het vermogen van de windmolen enerzijds en de hoeveelheid wind die de windmolen opvangt anderzijds. De windopbrengst van een windmolen wordt vaak uitgedrukt in vollast-uren. Eén vollast-uur staat voor één uur waarin de molen op vol vermogen heeft gedraaid. Als bijvoorbeeld een 2 MW windmolen in een jaar 4.000 MWh heeft opgewekt dan kan je zeggen dat deze molen 2.000 vollast-uren heeft gedraaid. Het aantal vollast-uren is dus een term die wat zegt over de hoeveelheid “opgevangen” wind op een bepaalde locatie. De hoeveelheid wind die een windmolen kan opvangen, is afhankelijk van de locatie, van de hoogte van de windmolen en de lengte van de rotorbladen.

Ter land, ter zee of... 

Op zee is de meeste wind. In het binnenland is relatief gezien de minste wind. Toch worden windlocaties in het binnenland steeds interessanter. Dat komt door de tendens dat windmolens steeds hoger worden en de lengte van de rotorbladen steeds groter. Hoe hoger de molen, hoe meer wind. Op grote hoogte waait het namelijk harder dan vlak aan de grond.

Net als bij een zeilboot met een groter zeil. In 2015 is in totaal bijna 7.500 miljoen kWh aan windenergie geproduceerd (bron: CBS). Als je ervan uitgaat dat een gemiddeld huishouden 3.500 kWh per jaar gebruikt, is dat dus genoeg om 2,1 miljoen huishoudens in hun stroom te voorzien.