ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is een veel voorkomende neurologische ontwikkelingsstoornis bij kinderen. Het beïnvloedt het niveau van aandacht, gedrag en leervermogen. De symptomen van ADHD zijn hyperactiviteit, impulsiviteit en onoplettendheid. Hoewel ongeveer 5% van de kinderen een vorm van ADHD heeft, kan dit aantal oplopen tot 30% bij volwassenen. Als ontwikkelingsstoornis is ADHD niet te genezen, maar het kan wel effectief worden behandeld met de juiste medicatie.