Restschuld, en nu?

Dit artikel is onderdeel van: Hypotheek gepubliceerd op: 10/02/2021

Ondanks we inmiddels ons in een 'sellers market' (d.w.z. hoge prijzen omdat de vraag ook hoog is) bevinden, komt het nog steeds voor: Een huis moet gedwongen verkocht worden met een restschuld. Een restschuld is dat bij de verkoop van het onderpand het niet genoeg opbrengt om de hypotheek af te lossen. In 2014 hadden bijna 1,5 miljoen huishoudens een hypotheekschuld die de waarde van de eigen woning overtrof: 34% van het totaal aantal woningbezitters. Inmiddels is het percentage gezakt naar een krappe 4%. Met ingang van 2014 is het mogelijk een restschuld onder NHG mee te financieren. 

Wat is restschuld:

Het gemakkelijkste kunnen we uitleggen wat restschuld is door middel van een rekenvoorbeeld:

Hypotheek: 220.000 euro
Opbrengst woning bij (executie) verkoop 195.000 euro
 
  25.000 euro

Hoe een restschuld ontstaat kan verschillende redenen hebben:

  • Waardedaling van de woning (door marktomstandigheden)
  • Gedwongen verkoop beneden de marktwaarde doordat bijvoorbeeld je persoonlijke situatie is veranderd, bijvoorbeeld door scheiding, overleiden, werkloos -of arbeidsongeschikt geraakt

De gemiddelde restschuld stijgt door de daling van de huizenprijzen. Wanneer een huis met restschuld verkocht wordt, is het met een gemiddelde restschuld van 36.595 euro. Een restschuld hoeft geen probleem te zijn, maar moet wel terug betaald worden. Als je zelf voldoende spaargeld hebt, kun je deze schuld met eigen middelen afbetalen. Ook kan een restschuld bij de koop van een nieuw huis meegefinancieerd worden bij het afsluiten van nieuwe hypotheek. Wel moet er dan voldoende inkomsten zijn om boven op de hypotheek voor het nieuw gekochte huis nog de restschuld te kunnen betalen.

Als dit niet mogelijk is en je met de restschuld overblijft, zal deze omgezet worden in een persoonlijke lening. Bij een persoonlijke lening zal er elke maand een vast bedrag afgelost moeten worden. Er wordt een bepaalde periode afgesproken waarin de schuld afgelast zal moeten worden en er zal een rentepercentage op de restschuld komen. De maximale termijn voor een dergelijke lening is 60 maanden. Wanneer er een hoge restschuld overblijft kan dit leiden tot flink veel extra maandelijkse kosten. De rente op deze persoonlijke lening zal hoger zijn dan de hypotheekrente aangezien er voor deze rente geen onderpand is.

Restschuld kwijtschelden

In sommige gevallen kan NHG (mits je een hypotheek met NHG hebt) de restschuld kwijtschelden. Maar je komt alleen in aanmerking voor kwijtschelding als er voldaan is aan verschillende voorwaarden:

Je moest de woning verkopen omdat je de hypotheek niet meer kon betalen vanwege: 

  • Relatiebreuk, overlijden van je partner, niet verwijtbare werkloosheid of arbeidsongeschiktheid;
  • De woning is onderhands verkocht; 
  • Er is geen schade of achterstallig onderhoud, dat negatieve invloed heeft op de waarde van de woning én;
  • Je hebt volledige medewerking verleend ter vermijding of beperking van het verlies;
  • Je bent niet vrijwillig extra financiële verplichtingen aangegaan;

Bekijk op de website van de NHG de voorwaarden voor restschuld kwijtschelding. Kom je niet in aanmerking voor kwijtschelding? Overleg dan met de geldverstrekker hoe je deze schuld kunt aflossen. 

Belangrijk bij een restschuld is het open over te praten met je geldverstrekker. Er zijn verschillende mogelijkheden om af te lossen. Dat is belangrijk, blijf er niet mee zitten, dan loopt de schuld alleen maar op naar mate de tijd.